RES'PYR

Muret

Một dự án nhà ở cách xa trung tâm, tọa lạc ở phía nam thị trấn Muret, Res'pyr mang đến một môi trường sống hướng về thiên nhiên với tầm nhìn ra dãy núi Pyrenees. Dự án bao gồm các khối nhà 4 tầng, xen giữa là các không gian xanh.
Loading...
RES'PYRTổng thể dự án
Loading...
Việc thể nắm bắt ý đồ thiết kế mảng miếng, vật liệu của Kiến trúc sư trên các khối công trình là rất quan trọng. Khi triển khai dự án đội ngũ của Tốc Độ luôn tích cực trao đổi thông tin với khách hàng để đưa ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Loading...
Việc thể nắm bắt ý đồ thiết kế mảng miếng, vật liệu của Kiến trúc sư trên các khối công trình là rất quan trọng. Khi triển khai dự án đội ngũ của Tốc Độ luôn tích cực trao đổi thông tin với khách hàng để đưa ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Loading...
Việc thể nắm bắt ý đồ thiết kế mảng miếng, vật liệu của Kiến trúc sư trên các khối công trình là rất quan trọng. Khi triển khai dự án đội ngũ của Tốc Độ luôn tích cực trao đổi thông tin với khách hàng để đưa ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Việc thể nắm bắt ý đồ thiết kế mảng miếng, vật liệu của Kiến trúc sư trên các khối công trình là rất quan trọng. Khi triển khai dự án đội ngũ của Tốc Độ luôn tích cực trao đổi thông tin với khách hàng để đưa ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
Loading...
Các không gian sống của dự án luôn được Tốc Độ để tâm, chúng tôi giúp sức cho khách hàng hoàn thiện phương án ngay từ bước ý tưởng.
Các không gian sống của dự án luôn được Tốc Độ để tâm, chúng tôi giúp sức cho khách hàng hoàn thiện phương án ngay từ bước ý tưởng.
Liên hệ ngay