GECINA

Paris

Đây là một dự án diễn họa nội thất văn phòng Tốc Độ đồng hành cùng chủ đầu tư và đội ngũ thiết kế trong năm 2016. Trong dự án chúng tôi đã tiến hành từng bước, cung cấp các dịch vụ Mặt bằng 3D, Phối cảnh nội thất để diễn tả thực tế phương án thiết kế, cho đến Tham quan ảo (VR) để giúp cho chủ đầu tư có thể bán hàng.
Loading...
GECINATổng thể dự án
Loading...
Mặt bằng văn phòng điển hình
Mặt bằng văn phòng điển hình
Loading...
Tham quan không gian ảo tầng 1
Loading...
Tham quan không gian ảo tầng 5
Loading...
Tham quan không gian ảo tầng 10
Loading...
Một góc không gian mở
Một góc không gian mở
Liên hệ ngay